CUI vs GUI

CUI och GUI är akronymer som står för olika typer av användargränssnittssystem. Dessa är termer som används i anslutning till datorer. CUI står för teckenanvändargränssnitt medan GUI avser grafiskt användargränssnitt. Även om båda är gränssnitt och tjänar syftet med att köra programmen skiljer de sig åt i sina funktioner och i kontrollen som de ger användaren. Här är en kort förklaring av de två typerna av användargränssnitt till hjälp för dem som inte känner till dem.

Vad är CUI?

CUI betyder att du måste ta hjälp av ett tangentbord för att skriva kommandon för att interagera med datorn. Du kan bara skriva text för att ge kommandon till datorn som i MS DOS eller kommandotolk. Det finns inga bilder eller grafik på skärmen och det är en primitiv typ av gränssnitt. I början måste datorer manövreras via detta gränssnitt och användare som har sett det säger att de var tvungna att kämpa med en svart skärm med bara vit text. På dessa dagar fanns det inget behov av en mus eftersom CUI inte stödde användningen av pekarenheter. CUI: s har gradvis blivit föråldrade med den mer avancerade GUI som tar sin plats. Men även de mest moderna datorerna har en modifierad version av CUI som heter CLI (Command Line Interface).

Vad är GUI?

GUI är vad de flesta moderna datorer använder. Detta är ett gränssnitt som använder grafik, bilder och andra visuella ledtrådar såsom ikoner. Detta gränssnitt gjorde det möjligt för en mus att användas med en dator och interaktion blev verkligen mycket lätt eftersom användaren kunde interagera med bara ett musklick snarare än att behöva skriva varje gång för att ge kommandon till datorn.