Nyckelskillnad - Jämviktskonstant vs jämviktsposition

Jämviktskonstant är det tal som ger förhållandet mellan mängder av produkter och reaktanter i en reaktionsblandning vid dess jämvikt medan jämviktspositionen är det ögonblick då jämviktsframåtreaktionen är lika med bakåtreaktionen. Detta är den viktigaste skillnaden mellan jämviktskonstant och jämviktsposition.

En jämvikt är tillståndet i ett system där det finns en reaktion framåt och bakåt samtidigt. Det betyder att det finns motsatta reaktioner som balanserar varandra. Jämviktskonstanten ger en kvantitativ förklaring av jämviktstillståndet i ett system medan jämviktspositionen förklarar jämviktssystemet kvalitativt.

INNEHÅLL

1. Översikt och nyckelskillnad 2. Vad är jämviktskonstant 3. Vad är jämviktsposition 4. Jämförelse sida vid sida - Jämviktskonstant vs jämviktsposition i tabellform 5. Sammanfattning

Vad är jämviktskonstant?

Jämviktskonstanten är det tal som ger förhållandet mellan mängder av produkter och reaktant i en reaktionsblandning vid dess jämvikt. Ett jämviktstillstånd för en reaktionsblandning är det tillstånd som systemet närmar sig vid vilket inga ytterligare förändringar av reaktanterna eller produkterna äger rum. Jämviktskonstanten är förhållandet mellan koncentrationer av produkter och reaktanterna.

Jämviktskonstanten är oberoende av de initiala koncentrationerna av reaktanter. De faktorer som påverkar värdet på jämviktskonstanten är temperatur, lösningsmedlets natur, jonstyrkan för joner i reaktionsblandningen etc. Jämviktskonstanten betecknas med "K".

Jämvikt konstant ekvation

A + B ↔C

För ovanstående reaktion kan jämviktskonstant ges som nedan.

K = [C] / [A] [B]

Detta är också känt som jämviktskonstanten för koncentrationer eftersom koncentrationerna av reaktanter och produkter används för att skriva uttrycket. Det betecknas av Kc. Om K-värdet är högre än 1, gynnar jämvikten produkterna. Men om värdet på K är lägre än 1, gynnar jämvikten reaktanter. När man skriver uttrycket för jämviktskonstanten bör man beakta ekvationens stökiometriska värden.

aA + bB ↔ cC

K för ovanstående ekvation är som följer.

K = [C] c / [A] a [B] b

För reaktionerna mellan gasföreningar anges jämviktskonstanten som jämviktskonstanten för tryck. Det betecknas av Kp. Där beaktas gastrycket och enheterna för jämviktskonstanten ges av tryckenheterna.

Vad är jämviktsposition?

Jämviktsläge är det ögonblick då jämviktsframåtreaktionen är lika med bakåtreaktionen. Det finns ingen observerbar förändring i systemet i jämviktspositionen. Inga nettomängdereaktanter är en förlust eller inga produkter bildas. Om produkter bildas omvandlas de tillbaka till reaktanter och vice versa.

Vad är skillnaden mellan jämviktskonstant och jämviktsposition?

Jämviktskonstant vs jämviktsposition
Jämviktskonstant är det tal som ger förhållandet mellan mängder av produkter och reaktant i en reaktionsblandning vid dess jämvikt.Jämviktsläge är det ögonblick då jämviktsframåtreaktionen är lika med bakåtreaktionen.
Natur
Jämviktskonstanten är ett tal som ger tillståndet för jämvikt.Jämviktspositionen är ett begrepp som används för att förklara tillståndet för ett jämviktssystem.
Effekten av externa faktorer
Värdet på jämviktskonstanten ändras när vissa parametrar som temperatur, jonstyrka ändras.Jämviktspositionen förändras inte på grund av någon förändring av systemet.

Sammanfattning - Jämviktskonstant och jämviktsposition

Jämviktskonstanten är en kvantitativ förklaring av jämviktstillståndet i ett system medan jämviktspositionen är den kvalitativa förklaringen av ett jämviktssystem. Skillnaden mellan jämviktskonstant och jämviktsposition är att jämviktskonstanten är det tal som ger förhållandet mellan mängder av produkter och reaktant av en reaktionsblandning vid dess jämvikt medan jämviktspositionen är det ögonblick då jämviktsframåtreaktionen är lika med bakåtreaktion.

Referens:

1.Libretexts. "Jämviktskonstanten." Kemi LibreTexts, Libretexts, 23 mar 2018. Finns här 2. “Equilibrium Constant.” Merriam-Webster, Merriam-Webster. Tillgänglig här

Bild med tillstånd:

1.'Equilibrium'By L'Aquatique - Eget arbete, (Public Domain) via Commons Wikimedia