GCF vs LCM

GCF och LCM är två viktiga begrepp som undervisas i juniormatematikundervisning. Dessa är viktiga begrepp i matematik som används även i senare klasser för att lösa större, tuffare frågor som gör det nödvändigt att förstå vad dessa två termer betyder och vad skillnaden mellan dessa två är.

GCF

Även kallad den största gemensamma faktorn, den hänvisar till den största faktorn som två eller flera antal har gemensamt. Det är produkten av alla de främsta faktorerna som dessa siffror har gemensamt. Låt oss se detta genom ett exempel.

16 = 2x2x2x2

24 = 2x2x2x3

Det finns tre två som är gemensamma för båda siffrorna, därför skulle GCF vara 2x2x2 = 8

LCM

För att förstå lägsta vanliga multipel måste vi veta vad multiplar är. Det är ett nummer som är ett multipel av två eller fler nummer. Till exempel, om 2 och 3 är siffrorna som ges till oss, 0, 6, 12, 18, 24 .... är multiplarna för dessa två siffror.

Då är det klart att Minsta gemensamma multipel är det minsta antalet (exklusive noll) som är ett multipel av de två siffrorna. I detta exempel är det naturligtvis 6.

LCM är också känt som det minsta heltalet som kan delas med båda de givna siffrorna. Här,

6/2 = 3

Och 6/3 = 2.

Eftersom 6 är delbart med både 2 och 3, är det LCM för 2 och 3.

Skillnaden mellan GCF och LCM är självförklarande. Medan GCF är det största antalet som delas mellan faktorerna för två eller flera nummer, är LCM det minsta antalet som är delbart med båda (eller fler) siffrorna. För att hitta antingen LCM eller GCF med två eller fler nummer är det nödvändigt att faktorisera dem.