HR vs Public Relation (PR)

HR och Public Relation eller PR är termer som ofta stöter på i företagsvärlden. Båda används av en organisation för att maximera avkastningen på investeringarna. HR står för mänskliga resurser och avser arbetare eller anställda i en organisation, även om det nu har kommit att hänvisa till en mänsklig potential för en hel nation. PR saknar PR och det gäller effektiv användning av policyer och strategier för att skapa en god bild av företaget bland folket. Det finns skillnader mellan de två termerna som lyfts fram i den här artikeln.

HR

Som namnet antyder behandlar HR människor som resurser precis som råmaterial och förvaltningen planerar policyer och strategier för att öka effektiviteten i denna resurs för att generera mer vinster för organisationen. Detta kallas också mänsklig eller manlig ledning som försöker öka de anställdas produktivitet genom att ta hand om deras behov och utarbeta planer för att ta hand om deras välfärd. Glada anställda är en tillgång för alla företag och resultaten är där för alla att se vad gäller ökad produktivitet som i slutändan leder till högre produktion.

PR

Att upprätthålla goda relationer med människor utanför organisationen, särskilt pressen och media, är idag en viktig funktion för alla företag. PR är ett brett ämne som omfattar projicering av organisationens arbete inom socialvården för att skapa en gynnsam bild av företaget i människors sinne. PR är effektivt ett sätt att hålla en öppen dialog med omvärlden genom pressmeddelanden, mediekampanjer och reklam för att förbli i allmänhetens syn. Bild idag är mycket viktigt för alla företag och inga medel sparas för att uppnå detta