La Nina vs El Nino

Även om både La Nina och El Nino är fenomen som möjligen orsakas av den globala uppvärmningen, är de båda två olika förhållanden som förekommer i havets yttemperatur över det centrala och östra tropiska Stilla havet. Fiskare utanför Sydamerikas västkust observerade förekomsten av ovanligt varmt vatten i Stilla havet i början av nyåret. Detta sällsynta fenomen kallades El Nino.

La Nina å andra sidan betecknar en kall händelse eller en kall episod. Både El Nino och La Nina är spanska termer som visar skillnad när det gäller deras inre betydelse. El Nino representerar barn Kristus och följaktligen kallas fenomenet också El Nino eftersom det inträffar runt jultiden. La Nina är å andra sidan en spansk term som ger betydelsen av "en liten flicka".

Fenomenet El Nino uppstår på grund av att havets yta värms upp över några få Celsius över den normala temperaturen. Å andra sidan uppstår fenomenet La Nina när situationen är exakt motsatt. Det betyder att La Nina uppstår på grund av att havets yta har minskat sin temperatur med få Celsius under normalen.

En av de viktiga skillnaderna mellan La Nina och El Nino är i samband med frekvensen av deras förekomst. Det sägs att El Nino förekommer oftare än La Nina. Faktum är att El Nino är mer utbredd än La Nina. Sedan 1975 har La Ninas faktiskt varit bara hälften så frekventa som El Ninos.

Man tror fast att båda fenomenen är resultat av global uppvärmning och att de därför betraktas som avvikelser från normalt och acceptabelt väderscenario. Således är båda inte gynnsamma för människors liv.