Försäljningsplats kontra köpplats

Som slutkonsument handlar det knappast om fraser som inköpsstället och försäljningsstället. Faktum är att en stor majoritet av befolkningen inte ens känner till dessa fraser. Det finns många som betraktar dessa fraser som liknande och använder dem omväxlande. Det finns emellertid subtila skillnader mellan försäljningsstället och inköpsstället som ska belysas i den här artikeln till gagn för läsarna.

I köpcentra eller superbutiker kallas köerna där människor samlas för att betala för de varor de har köpt på olika datorterminaler som försäljningsstället. Å andra sidan är inköpsstället platsen där de ser varans visning och väljer det för köp. Inköpsstället är naturligtvis ganska annorlunda, och ibland ganska långt borta från försäljningsstället, som vanligtvis ligger nära utgångspunkten till en butik eller golvet. Inköpsstället är uppenbarligen viktigare med tanke på att göra displayen mer attraktiv för kunderna och att få en kund att köpa mer från det tillgängliga utrymmet och produktsortimentet. Idag finns det konsulter som anlitas för att göra inköpsstället mer attraktivt och konsumentvänligt för att kunna generera mer försäljning.

Å andra sidan är det mycket viktigt att göra försäljningsstället krångelfritt för konsumenterna eftersom de flesta tycker att det är irriterande att få stå för en evighet till tillverkare betalning för sina inköp. Det är därför det är viktigt att skaffa bästa möjliga och mest effektiva programvara för att bearbeta försäljningen på kort tid.

Idag har det blivit vanligt att använda digital POS, som är ett visningssystem som inte använder tryckt material och de flesta av informationen visas elektroniskt ofta på LCD-skärmar som kunder lätt kan se och höra.

I de flesta länder är POP avsett att hänvisa till visningsställ som används för att locka kunder att välja fler objekt från dessa displayställ. POS används alltid för att hänvisa till hårdvara och programvara som används för att hantera transaktioner vid utgångspunkten till köpcentra.