Förlossning vs frälsning
 

Skillnaden mellan förlossning och frälsning kan bättre förklaras i samband med kristendomen eftersom förlossning och frälsning är två trosuppfattningar i kristendomen. Även om båda är Guds handlingar, finns det någon skillnad i hur de bör ses av de kristna. Det finns också flera sätt att titta på varje termin. Eftersom båda hänvisar till att rädda människor från synd, det som skiljer en term från den andra är hur denna räddning görs. Som ett resultat finns det en skillnad mellan de två begreppen och man måste förstå denna skillnad, för att veta mer om kristendommens dogmer. Denna artikel gör diskussion om skillnad mellan förlossning och frälsning dess mål.

Vad är inlösen?

Enligt Oxford Engelsk ordbok betyder inlösen "handlingen att rädda eller räddas från synd, fel eller ondska." Förlossningen härrör direkt från den Allsmäktige. Med andra ord kan man säga att Gud har en större roll att spela i förlossningen än i frälsningen. Det tros att inlösen bara inträffade en gång i historien och det också under utflykten från Egypten. I så fall är det intressant att notera att inlösningen inte utfördes av en ängel eller en Allmäktiges budbärare, utan av den Allsmäktige själv.

Det finns en annan tro om inlösen. I det säger teologer att ordet inlösen används när vi tar hela mänskligheten. För att illustrera faktumet säger de att när Kristus gav sitt liv för att rädda hela mänskligheten från straffskuld så är händelsen känd som inlösen. Det beror på att Kristus löste in hela mänskligheten.

Skillnaden mellan förlossning och frälsning

Vad är frälsning?

Enligt Oxford Engelsk ordbok innebär frälsning "befrielse från synd och dess konsekvenser, som kristna tror att åstadkommas genom tro på Kristus." Återigen överlämnas frälsning till folket eller de praktiserande kristna genom att skicka budbärare. Det kan sägas att en budbärare tar ansvaret för att stavas frälsning. Kristus var Guds budbärare. Det är återigen Gud som ger kraften till budbäraren att rädda folket. Därför är budbäraren tänkt att använda den makt som den Allsmäktige gav honom för att rädda människor från svårigheter vid behov. Dessutom tros frälsningen ha ägt rum ett antal gånger i historien. Det betyder bara att den Allsmäktige har skickat budbärare eller änglar flera gånger för att rädda. Det är intressant att upptäcka att ordet frälsning ibland ersätts av ett antal andra ord som underverk, mirakel och liknande. Frälsningsbegreppet banar vägen för tron ​​att mirakel sker genom välsignelserna och den Allsmäktiges fördel. Det finns praxis att tacka den Allsmäktige och sedan budbäraren för respektive inlösning och frälsning.

Sedan finns det en annan tro om frälsning. Människor tror att när vi använder världens frälsning hänvisar det mer till individens räddning. Enligt detta har Kristus räddat var och en av oss. Det är frälsning.

Vad är skillnaden mellan förlossning och frälsning?

• Både förlossning och frälsning avser att rädda människor från synd.

• Gud är mer involverad i förlossningen än i frälsningen. Detta är en stor skillnad mellan förlossning och frälsning.

• Medan Gud tar tyggen i inlösning, ges frälsning till folket genom budbärare.

• I förlossningen är Gud involverad direkt medan Gud i frälsningen är indirekt involverad.

• Det finns också en övertygelse om att inlösen avser människors räddning som helhet och frälsning hänför sig till att rädda varje individ från straffens skuld.

Bilder med tillstånd:

  1. Kristus på korset via Wikicommons (Public Domain)