ebook vs pdf


Svar 1:

Många tycker att en PDF-fil är densamma som en e-bok, eller att en PDF-fil fungerar på samma sätt som en e-bok på e-läsare. Men detta är inte sant.

Låt oss se huvudskillnaden mellan PDF och e-bok.

eBook:

E-böcker är ePub- eller MOBI-filer som är specifikt obligatoriska e-läsare, och innehållet i e-böcker är reflekterbart som en webbsida är.

PDF:

En PDF är inte en ebok.

Ja, de finns i elektroniskt format, men de är utformade för att visa ett utskriftsdokument med en fast layout.

Så om du har statiskt innehåll kan du föredra PDF-fil annars måste du använda e-böcker för dynamiskt innehåll.

För bättre förståelse kontrollera

eBok vs PDF

här.


Svar 2:

För enheter med mindre skärmstorlek som mobiltelefoner passar böcker i epub- eller mobi-format bäst. Du kan justera den främre storleken för bättre visning och sidan justeras till skärmstorleken.

PDF-format är för större skärmar som bärbara datorer och stationära datorer.


Svar 3:

Inte "bättre" utan "annorlunda".

Det är som att fråga vad som är annorlunda mellan en textfil och ett fotografi. Det beror på innehållet.